CONTRIBUTORS


Coordinator

Dr. Gao Qiqi (高奇琦), Professor

Director of Political Science Institute, East China University of Political Science and Law; Ph.D in International Relations, Fudan University; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law; Postdoctoral Fellow, Central Compilation and Translation Bureau; Visiting Professor, Institute for Asian Research, University of British Columbia.

Research Areas: Comparative Party Politics, Theories of Comparative Politics, Comparative Regional and National Politics etc.

 

Executive Director

Dr. You Tengfei  (游腾飞)

Ph.D in Nankai University; Visiting scholar, Institute of Political Science, Purdue University; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law.

Research Areas: Theories and Methodology of Comparative Politics, Comparative Regional Politics, American Politics etc.

 

Indicator Design

Dr. Que Tianshu  (阙天舒), Associate Professor

Vice Director of Political Science Institute, East China University of Political Science and Law; Ph.D in International Politics, Shanghai Jiao Tong University; Postdoctoral Researcher, East China University of Political Science and Law; Postdoctoral Researcher, Fudan University.

Research Areas: Theories and Methodology of Comparative Politics, Comparative Party Politics, the development of Cyber-politics etc.

Dr. Zhang Yuan  (章 远), Associate Professor

Ph.D in International Relations, Fudan University; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law; Visiting Professor, Cornell University, Brigham Young University and University of Oregon.

Research Areas: Religion and International Relations; Religion and Regional Conflicts; the politics of Balkan region; Religious law etc.

Dr. Wang Shikai  (汪仕凯), Associate Professor

Ph.D in Fudan University; Postdoctoral Fellow, Fudan University.

Research Areas: Comparative Politics (Democratic TransitionClass Politics) and Chinese Politics(Regional GovernmentGrassroots Governance) etc.

Dr. Wang Jinliang  (王金良)

Ph.D in China University of Political Science and Law; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law.

Research Areas: Global Governance and Global issues. 

Dr. Ji Lei (吉 磊)

Ph.D in Fudan University.

Research Areas: European Politics and Diplomacy, International organization and Global governance, Theories of Comparative Politics.

Dr.Yan Xingjian (严行健)

Ph.D in the University of Hull; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law.

Research Areas: Legislative studies, Theories and Methodology of Comparative Legislature, The People’s Congress and British Parliament etc.

Dr. Zhu Jian (朱 剑)

Ph.D in Renmin University of China; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law.

Research Areas: American Diplomacy etc.

 

Coordinator of Report Writing

Dr. HaoShinan(郝诗楠)

Ph.D in Fudan University; Postdoctoral Fellow, East China University of Political Science and Law; Visiting Fellow, University of Tuebingen, Germany.

Research Areas: Comparative Politics (Transition and Democratization; East Asia; Institutions and Institutional Change), Politics in China (Political Reform; Hong Kong and Taiwan) etc.

 

English Report Writing

Dr. Fang Fang (方 芳)

Ph.D in Shanghai International Studies University; Assistant Professor in School of Foreign Language at East China University of Political Science and Law

 

Data Mining and Processing

Zhang Yizhe    Wang Wei    Chen Yunong    Li Wei    Ding Junwen    Chu Lijun

Huang YanRu   Qiao XinRu   Huang Tianyu   QiaoYanjie   Xiang Mengjie   Zhang Xuan

Fang Hongyu    Zhang Zixin  Ding Yifan      Yang Wanyu   Li Kaibo    Huang Lin

Ye Zijing   Wang Jianxin    Ren Haiyan    Zhang Ruidan     Wang Haifeng    Li Song

Lu Menglin    Wang Yang    Li Yang    Liu Xiumei    Zhou Bianxia   HaoQiaoying   Wu Yuqi

Gong Haomin    Zhang Jianbo    Pan Xianming    Cai Xin

 

 

©Copyright 2015 Political Science Institute at East China University of Political Science and Law